Pressto Sp. z o.o.

ul. Obozowa 50b/40, 30-383 Kraków

tel.: +48 609 573 298

e-mail: tech@enkodery.krakow.pl

Pressto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
ul. Obozowa 50 b/40, 30-383 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000608966,
REGON: 364015264, NIP: 676-250-40-73

Formularz kontaktowy

5 + 14 =

Dzięki naszym rozwiązaniom zwiększysz dokładność swojego parku maszyn, a Twoje produkty staną się bardziej konkurencyjne.